Kapitel , Kapitel 6
Stickereien auf Stoff
30×30 cm
2019
Kapitel 3
Stickerei auf Stoff
68 x 53 cm
2019
Kapitel 4
Stickerei auf Stoff
56 x 40 cm
2019
Kapitel 5
Stickerei auf Stoff
73 x 46 cm
2019